Bæla ligger ca. 4 km nord for Lillehammer sentrum og har sitt utløp i Lågen/Mjøsa. Området hvor det utføres flom- og erosjonssikring ligger i den øvre delen av elva Bæla sitt løp ved utgangen fra Balbergsskaret øverst i Kringsjåveien.

Det vil i byggeperioden være redusert framkommelighet og endret kjøremønster i området. Trafikkreguleringer vil bli skiltet.

Hovedarbeidene med flomsikringen omfatter blant annet:

  • Omlegging, utvidelse og erosjonssikring av eksisterende elveløp.
  • Riving av to eksisterende kulverter.
  • Bygging av ny bru.
  • Bygge støttemurer.
  • Omlegging og utbedring av eksisterende veger i tiltaksområdet.
  • Etablering av grøfter og kanaler for avskjæring av flomvann på vegene.
     

Ved spørsmål, kontakt:
Prosjektleder Lillehammer kommune; Tone B. Ruud, tlf 46910650
Driftsleder Åge Haverstad AS: Erling Myhre, tlf 90101625