I 2013 og 2014 flommet Åretta over, og førte til skader på leilighetsbygg, daglivarebutikk og bensinstasjon på Røyslimoen. Etter flere år med blant annet opprydding, flytting av elveleiet, omkjøringer og utbedringer er arbeidet med flomsikringen og infrastrukturen nå endelig ferdig.

Resultatet er en omlagt veg med bedre trafikksikkerhet, nye busstopp, nye gang- og sykkelveger og broer, oppholdsarealer langs det nye elveløpet - og ikke minst et nytt, flomsikret elveløp. 

– Dette er mer enn et flomsikringsanlegg, det er blitt et utrolig fint bydelssentrum, sa ordfører Ingunn Trosholmen da hun foretok den offisielle åpningen av anlegget. 

Godt forberedt på mye vann

Passende nok regnet det under åpningen, så det var synlig hvordan vannet nå ledes bort fra det tidligere elveløpet og ned i det nye. 

– Dette er et anlegg som skal tåle betydelig mer regn enn hva vi har i dag, påpekte eiendomssjef i Lillehammer kommune, Audun Amdahl.

Utbedringen av Åretta og Røyslimoen er en del av «Prosjekt Vassdrag», som Lillehammer kommune i fjor mottok Samfunssikkerhetsprisen 2019 for. Utbedringen er også en del av arbeidet kommunen gjør for å følge FNs bærekraftsmål, ved å bekjempe klimaendringer og konsekvensene av det. 

– Vi skal ikke ha noe repetisjon av flommen i 2014, vi er godt forberedt, sa ordfører Trosholmen.

Takker for tålmodigheten

Naboer, næringsdrivende og andre berørte var inviterte til åpningen. I tillegg var også flere av firmaene som har arbeidet med anlegget til stede. 

Norconsult, som har ledet prosjektet, ga en gave til kommunen, til bydelen, som støtter arbeidet rundt aktivitetsparken som er planlagt på Røyslimoen. Øystein Pettersen fikk den overlevert videre fra kommunen.

Lillehammer kommune setter stor pris på tålmodigheten hele bydelen og besøkende i området har vist gjennom anleggsperioden, med anleggstrafikk, trafikkreguleringer og redusert framkommelighet. Vi er glade for ferdigstillelsen av et viktig arbeid med flomsikringen av Åretta, og et viktig arbeid for Røyslimoen som bydelssenter.