Ikomm har reorganisert arbeidet og skilt ut en egen utviklingsavdeling. Avdelinga skal ivareta innføringa av de nye kommunene  og jobbe med nye IT-løsninger for alle kunder. Ikomm overtar driften av de fem nye kommunene på eksisterende plattformer den 15. mai i år. Alle de nye kommunene skal være flyttet over til Ikomm AS innen 1. mai 2018, og   Ikomm vil bemanne opp selskapet, både i Indre Østfold og på Lillehammer.

Avtalen er verdsatt til 500 millioner kroner og strekker seg over 5+ 5 år.