Dersom du tidligere har hatt en straksallergisk reaksjon eller bruker EpiPen, må du avtale time for vaksinering på Familiens hus, enten tirsdag 6. desember eller tirsdag 13. desember. Da vil lege være tilstede. Ta kontakt med Familiens hus for avtale: telefon 919 19 415 på tirsdager og torsdager fra klokka 09.00-11.00, alternativt til vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no

Koronavaksine
Det er regjeringa som har bestemt at det skal åpnes for at flere kan ta sin fjerde koronavaksine. Kommuneoverlege Morten Bergåsa utdyper: - Personer i denne aldersgruppa har nå en mulighet til å få sin fjerde dose. Det er ikke en generell anbefaling, det er opp til hver enkelt å vurdere ut ifra ønske og behov, sier kommuneoverlegen som presiserer: - Vi har høy vaksinasjonsdekning og mange har i tillegg hatt korona. Beskyttelsen mot korona i befolkningen er derfor god, og risiko for alvorlig sykdom i denne aldersgruppen er lav, sier Bergkåsa.
Her kan du lese mer om vaksinetilbudet med fjerde dose til 18-64-åringer.


Influensavaksine
Han forteller også at det forventes at vinterens influensasesong blir kraftig. Det var lite influensa under koronapandemien, og Bergkåsa forteller at vi derfor har mindre beskyttelse mot influensa: - Jeg vil derfor minne om at influensavaksine er viktig nå og oppfordre til å ta denne, sier kommuneoverlegen. Han opplyser at risikogruppene må henvende seg til sin fastlege, men at andre kan velge om de vil ta influensavaksinen hos sin fastlege eller på apotek. Han minner også om at barn i risikogruppene er anbefalt influensavaksine.
I motsetning til koronavaksinen er influensavaksinen ikke gratis.
Her kan du lese mer om hvem som kan ta influensavaksine.