Per 10. desember 2019 er det fremdeles 900 oljetanker i Lillehammer hvor kommunen ikke har mottatt informasjon fra grunneier om hva som er gjort. Fra 1. januar vurderer kommunen dagbøter for disse eiendommene. Ytterligere informasjon om nedgravde oljetanker finner du her.