Beboere ved Lillehammer helsehus, bokollektiv og boliger med heldøgns omsorg vil bli vaksinert på bostedet som tidligere.

Utover dette vil all koronavaksinering foregå i Familiens hus, Storgata 170 på tirsdager og torsdager gjennom hele sommeren;

  • all vaksinering må bestilles på forhånd, via e- post: vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no
    eventuelt via vaksinetelefonen: 919 19 415 mellom klokka 09.00-10.00 på tirsdager og onsdager.
     
  • det skal ha gått fire måneder siden din siste oppfriskningsdose.
     
  • Etter gjennomgått koronainfeksjon må du være frisk i minimum tre uker før du kan vaksineres.