Dronefilmingen vil bli gjennomført torsdag 7. november eller i uke 46. Filmingen vil skje langs jordekanter og langs elvebredden av Gausa. Film og bilder vil bli brukt i forbindelse med planlegging og prosjektering av flomvoll. 

Ved spørsmål kan Lillehammer kommune ved prosjektleder Anders Breili kontaktes på telefon 61 10 52 36.