FS stol.JPG

Festsalens gamle og vakre stoler har gjort en fantastisk jobb i 25 år, nå er det tid for utskifting. Vi selger stolene slik de er og i den den befatning de er.

De selges:
Lørdag 25. februar kl. 13.00 - 15.00

NB! Inngang fra Bankgata og rampen til Festsalen.

Pris kr. 200,- pr stol.
Vi har bankterminal.

Stolene i Festsalen har i alle år vært en viktig del av interiøret og den visuelle opplevelsen av rommet, slik skal det også fortsette å være. Når Kulturhuset Banken og Lillehammer kommune nå velger å bytte ut disse stolene er dette etter nøye vurdering av eksisterende stolers tilstand.
Festsalstolene var nye i 1991 og har vært i god bruk siden den gang. Et kulturhus og dets publikum har en tøffere bruk av stoler enn et vanlig hjem.  Selv fastmonterte stoler er etter 25 år godt brukt, stolene i Festsalen har tålt ulik rigging relativt godt opp i gjennom årene. Men nå viser det seg at så mange av stolene ikke lenger lar seg reparere, slik at vi har utfordring med å holde 220 i orden. Salen rommer hver sesong konserter som spilles fra scenen, teater som kan bruke både gulvet og scenen, vi har bryllup, møter og konferanser. Alle disse har behov for ulik type oppsett i salen. Dette har vært en av Festsalens fordeler – at vi kan rigge om til ulike arrangement.
Men dette krever mye av stoler og bord. Opp gjennom tiden har stolene vært sendt til snekkerverksted for ulike reparasjoner, treverket har vært utsatt for stor belastning, og nå har vi kommet dithen at antallet stoler blir færre en antallet publikum vi kan ha inne.