I henhold til fondets vedtekter gis det tilskudd til ulike former for etterutdanning innenfor fagområdet sykepleie, men ikke grunnutdanning. Søkere bør også jobbe innenfor Lillehammer kommunes grenser.

Søknadsskjemaet finner du til høyre på siden. Det er også utlagt på Servicetorget i rådhuset.

Søknad sendes til:

Lillehammer kommune
Postboks 986
2626 Lillehammer

eller pr. e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no  

Søknadsfrist: 1. april 2017