Avbøtende tiltak
Avkjøringa til Lillehammer sentrum blir via nåværende E6-trasé. Det er tatt hensyn til både bomiljøer og friluftsliv ved hjelp såkalte avbøtende tiltak som støyskjerming, redusert fart, turveg og gang- og sykkelveg. ​

Betydelig støyskjerming
Forhandlingene endte med såkalt "kort" tunell forbi Fåberg. Bebyggelsen nær tunellåpningen skal ivaretas ved hjelp av betydelig støyskjermende tiltak. Lillehammer kommune ville ha lang tunell forbi Fåberg, men det var det ikke mulig å få gjennomslag for. Kommunens forhandlingsleder, ordfører Espen Granberg Johnsen, holdt da hardt på kompenserende tiltak:
- Vi gikk inn i meklinga med et ønske om å skjerme tettstedet på Fåberg så mye det lot seg gjøre. Lang tunell var ikke mulig, men partene er nå blitt enige om betydelig støyskjerming samt visuell skjerming av en ca. 250 meter lang strekning fra den nordre tunellåpningen, understreker ordføreren. 

Kompromiss
​Fylkesmann Sigurd Tremoen opererte som meklingsmann under det ti timer lange møtet og han mener partene endte med en løsning som vil tjene Lillehammer godt. - Alle måtte fire noe på sine krav, men vi kom i land og det er vel det som ligger i et typisk kompromiss, sier Tremoen. 

Videre behandling
Saken skal behandles i formannskapet tirsdag 19. juni og vil bli endelig behandlet i kommunestyremøtet torsdag 21. juni. 
Dersom meklingspartene ikke hadde blitt enige, ville saken ha gått videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som da ville ha tatt avgjørelser på vegne av partene.

Sakspapirene så langt i saken finner du her.