Etter en tilstandsvurdering som er gjort av trærne i Søndre park i år, er det laget en tiltaksplan for parken. Tilstanden til noen av trærne er vurdert til så dårlig at noen gamle trær dessverre må felles. De er begynt å bli råtne innvendig og kan gå utover sikkerheten til dem som ferdes og oppholder seg i og rundt parken.

Arbeidet med sikringen er allerede i gang. Det første treet som er felt er en gammel bjørk. I løpet av året vil blant annet også en ask og en alm bli tatt ned. I tiltaksplanen for parken skal det også gjøres beskjæring og sikring av andre trær, i tillegg til at det skal plantes nye trær.

Forvaltningen av trærne i Søndre park gjøres etter disse prinsippene:

  • Gamle trær beholdes så lenge som mulig.
  • Det skal være trær i alle livsfaser.
  • Det skal være artsmangfold og biologisk mangfold.

Kulturhistorisk perle

Søndre park er en kulturhistorisk perle. Den ble etablert på 1890-tallet, og er en av få parker i Norge fra denne perioden som har beholdt så mange opprinnelige parkelementer. Det gjelder for eksempel gangvegene, murene, dammen og trærne.

Det at trærne er en del av de opprinnelige elementene gjør at mange av disse nå begynner å bli virkelig gamle, opp mot 130 år. Park og idrett i kommunen driver et kontinuerlig arbeid med tilstandsvurderinger av hvert enkelt tre.

Nedsaget tre er delt opp i biter og ligger på bakken.