Årsaken til den midlertidige endringa av gangvegen er kommunens pågående anleggsarbeid i området. Anleggsarbeidene vil pågå ut 2018, med opprydding og asfaltering våren og forsommeren 2019.