Telefonnummeret til kommunens vaksinetelefon er 911 50 112. Telefonen er betjent med helsepersonell. 

Lillehammer kommune har en egen vaksinetelefon hvor du kan ringe dersom du har spørsmål i forbindelse med koronavaksinering i Lillehammer. Innbyggere som allerede har mottatt kommunens vaksineinnkalling via helsenorge.no eller telefon, men har problemer med å besvare den, kan også henvende seg til vaksinetelefonen for manuell timeregistrering. 
Kommunen sørger for at du blir innkalt til vaksinering når det er din tur.