Uten vannmåler beregnes vann- og avløpsgebyrene basert på størrelsen på huset ditt. Med vannmåler betaler du kun for det vannet du faktisk bruker. De som vil spare på å installere vannmåler er husstander med få medlemmer og lavt vannforbruk. Bor du for eksempel i en stor enebolig der barna har flytta ut, vil det være en gevinst med vannmåler.

I tillegg til at dine egne utgifter reduseres, vil økt bruk av vannmålere bedre driftssituasjonen for kommunen – noe som igjen påvirker gebyrnivået positivt for deg som innbygger.

Les mer om installering av vannmålere her:

https://www.lillehammer.kommune.no/vannmaaler.447259.no.html