- En meget lærerik dag, sier ordfører Trosholmen. - Dyrking av skog og mark og ren mat er viktig for oss alle, og disse bøndene har vist hvordan det er mulig å holde fast ved det essensielle, samtidig som en holder tritt med utviklingen i landbruket, sier ordføreren. 

Bøndene som fikk besøk var: 

  • Erik Duenger i Saksumdalen, en ung melkeprodusent som nylig har tatt over hjemgården. Duenger bygger nå om fra båsfjøs til løsdrift.
  • Erik Wedum på Fåberg, en av de største gårdene kommunene med melkeproduksjon i nytt løsdriftsfjøs og aktivt skogbruk.
  • Kristen Bergehagen i Ålsbygda, saueprodusent som bruker beiteområder i bynære strøk og på Nordseter. Har bygget foredlingslokale for kjøtt på gården, samt et selskapslokale – selger kjøttprodukter og skinn.
  • Elin Marie Ulsaker, Smee gård i Søre Ål, bygget fjøs til den utrydningstruede rasen Dølafe og har avtale med en lokal matbutikk for salg av produkter. Har bygget stall for hester med ridemuligheter og har åpnet gården for blant annet skolebarn.