Det er også uvisst om det dreier seg om mutert virus, men Lillehammer kommune behandler nå alle smittetilfeller som om det er et mutert virus.