De to mennene gikk i private klær, men skal ha vist fram noe som kan ligne på et ID-kort fra Lillehammer kommune. De ga uttrykk for at de kom for å gi helsehjelp. De to mennene blir beskrevet som å være i 50- årene og i 30-årene. Mannen i 30-årene har mørkt, glatt hår, han er 1,80 meter høy, er lys i huden og slank. Mannen i 50-årene blir beskrevet som tykkfallen og med lite hår. Begge mennene snakket svensk og gebrokkent engelsk.

Politiet er på utkikk etter mennene, og ber innbyggerne i Lillehammer om å ta kontakt på 02800 umiddelbart dersom de ser mennene eller opplever noe lignende. Politiet advarer mot å slippe dem inn.

Mistenkelig oppførsel
Fremgangsmåten blir av politiet beskrevet som svært mistenkelig oppførsel. Den ene ringer på, presenterer seg og sier han kommer for å gi helsehjelp fra Lillehammer kommune. De som fikk uønsket besøk, ble bedt om å sette seg ned i en stol og ta av skoene for å få fotpleie. Deretter kom den andre mannen inn. I ett tilfelle tok mennene av smykkene til den ene eldre damen. En har i ettertid rapportert at hun savner et smykke fra badet.

Forebyggende hjemmebesøk
Rehabiliteringstjenesten i Lillehammer kommune driver for tiden med forebyggende hjemmebesøk, men disse to mennene kommer ikke fra Lillehammer kommune. Alle innbyggere som fyller 80 år i 2017 har fått brev med tilbud om hjemmebesøk, men dette gjelder avtalte besøk til til et fastsatt tidspunkt. De som kommer fra rehabiliteringstjenesten er kvinner, og de har alltid med seg ID-kort. Hjemmetjenesten kommer kun til de som har vedtak om hjemmetjenester, og de ansatte har både uniform og ID-kort.