Det kan søkes fritak etter Lov om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) § 28. Dette gjelder der det er særlige grunner til at innkreving av eiendomsskatten er urimelig. Her kan det søkes fritak når forholdet inntreffer, søknader behandles uavhengig av skatteåret.