- Brygga skal lages i vedlikeholdsfritt treverk, og av sikkerhetsmessige grunner legger vi den lenger oppstrøms i kanalen og nærmere dammen enn den forrige, sier Haug.
 
God framdrift
Kanalen og dam Kroken er et vannkraftanlegg som må tilfredsstille myndighetenes krav. Økt nedbør og større flommer har gjort at regelverket for damsikkerhet er skjerpet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor pålagt Eidsiva Vannkraft å bygge om og forsterke dammen i samsvar med gjeldende forskrifter. Arbeidet startet før jul i fjor og er planlagt ferdig innen 1. januar 2019.
- Arbeidet med dammen går i henhold til framdriftsplanen. En stor del av betongarbeidene er fullført og vi begynner å fylle tilbake masser mot tetningsveggen etter hvert som den er ferdig. Vannhåndteringen har gått fint og vi unngikk heldigvis en stor vårflom, sier Haug.
 
Følg skiltinga
Eidsiva setter pris på at publikum tar hensyn og holder seg unna anleggsområdet, og følger skiltingen om hvor en kan ferdes og parkere.
- Det er best rent sikkerhetsmessig for alle parter, sier Haug.
- Når arbeidet er ferdig blir det anlagt ny parkeringsplass med både bil- og kanoparkering ved kanalen. Frem til da er det viktig at parkeringen foregår på anviste plasser, som for eksempel på Kanthaugen, sier han.