Lillehammer kommune har åpnet et eget kommunalt legesenter for første gang. Legesenteret har fått navnet Anders Sandvigs legesenter og er lokalisert i legevaktens lokaler. Inger Johanne Løkkevik (spesialist i allmennmedisin), Mia Mikland (lege i spesialisering) og Julie Wendelbo (lege i spesialisering) er ansatt. Mikland er for tiden i permisjon og Asma Saddique er vikar for henne. 

Erfaringer fra etableringen er at yngre leger i etableringsfasen etterspør en slik utdanningsarena i kommunal regi. Målet med etableringen av et legesenter med utdanningsfunksjon er at Lillehammer vil være et attraktivt sted for leger som ønsker å starte en karriere i primærhelsetjenesten.

komlegg.jpg

 

Fastlegeordningen i kommunen har inntil nå bestått av 28 fastlegehjemler som har avtale med kommunen om å drive som selvstendig næringsdrivende. Det er kommet nye kompetansekrav til kommunen med krav om at alle leger i helse- og omsorgssektoren skal være spesialister i allmennmedisin eller under spesialistutdanning. Nye spesialistregler som regulerer utdanning av spesialister kom i 2019. Kommunen har i tillegg hatt behov for å øke kapasiteten i fastlegeordningen og rekrutteringsutfordringer av leger til kommunen.Med det nye legesenteret øker man kapasiteten i fastlegeordningen samtidig med at vi tilbyr et utdanningsløp for å bli spesialist i allmennmedisin i kommunal regi. Dette gjelder både for leger som ønsker å bli fastleger og for leger tilknyttet Lillehammer Helsehus. Planen er å tilby legene et utdanningsløp for å bli spesialist i allmennmedisin med bred erfaring fra alle de allmennmedisinske fagområdene (fastlegevirksomhet, helsestasjonsarbeid og sykehjemsmedisin).

 

Link til det nye legesenterets nettside finner du ved å klikke her https://anders-sandvigs-legesenter.nefle.no/