Alle over 18 år i Lilehammer skal nå være kalt inn til vaksinering for 1. dose. 
I utgangspunktet skal alle vaksineres i den kommunen en er folkeregistrert i. Men dersom en er bosatt i annen kommune og jobber i Lillehammer som helsepersonell eller i barnehage/skole, kan en motta 1. vaksinedose her. Det samme gjelder studenter, som er bosatt i Lillehammer over en lengre periode.