Du som skal ha dose 3 må ta med godkjent dokumentasjon til vaksinasjonsstedet:  

Husk at det må gå minst 4 uker mellom dosene. De som er født i 2004 og 2005 kan ikke møte til drop-in, fordi minsteintervallet er 8 uker for denne gruppa. 
Vaksinetypene som benyttes er Moderna og Pfizer BioNTech. Det er mange doser tilgjengelig, og det er derfor mulig å velge vaksinetype.