Det må ha gått minimum fire uker (info fra FHI per 19.08.21) før dose 2 settes. Ved drop-in skal du ikke varsle om at du kommer, kun møte opp ved vaksinasjonsstedet Håkons hall. Personer som skal vaksineres vil bli organisert i henholdsvios dose1- og dose 2-køer. 
Vaksinetypene som benyttes er i hovedsak Moderna, men det er også vaksinedoser med Pfizer BioNTech. Du vil ikke nødvendigvis motta samme vaksinetype ved dose 2, som ved dose 1. Du vil få informasjon om hvilken vaksinetype du mottar på vaksinasonsstedet.