Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd.  Stipendordningen ble etablert i 2004, og siden den gang har en lang rekke unge kunst- og kulturutøvere mottatt stipendet. 

Fra 2021 kan unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år søke Drømmestipendet.

Stipendet deles ut i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse.

Kontaktperson i Lillehammer kommune er Eivind Nåvik, rektor Lillehammer kulturskole, 913 53 909, eivind.navik@lillehammer.kommune.no Trenger du råd og veiledning ta kontakt. Kontaktperson skal også godkjenne søknadene som kommer inn før de sendes videre til jury.