Vannprøver viser at kvaliteten på drikkevannet i området ikke er tilfredsstillende og kommunen jobber for å gjenopprette god vannkvalitet. Det settes i gang klorering av vannet, men berørte eiendommer bør likevel fortsatt koke vannet inntil de får beskjed om annet via SMS. Koking av vannet vil minimum gjelde fram til lørdag 7. august.
 
Her er Folkehelseinstituttets råd om hvordan du bør forholde deg.