Vannprøver viser at kvaliteten på drikkevannet i området ikke er tilfredstillende og kommunen jobber for å gjenopprette god vannkvalitet. Det settes i gang klorering av vannet, men berørte eiendommer bør likevel fortsatt koke vannet inntil de får beskjed om annet via SMS. Koking av vannet vil mimimum gjelde fram til mandag 2. november.
Her er Folkehelseinstituttets råd om hvordan du bør forholde deg. 

Dersom du har spørsmål, kontakt vakttelefonen for tekniske anlegg:  975 01 575.
Her kan du se alle SMS-meldinger som kommunen sender ut.