Lillehammer kommune har startet arbeidet med å flytte innbyggere fram for dose 2.