Intervall mellom doser
Helsepersonell kan forvente å bli innkalt til dose 2 ca. 12 uker etter at 1. dose ble satt. Når helsepersonell har mottatt dose 2 skal de være fullvaksinert, selv om de da har mottatt to ulike vaksinetyper. Full effekt oppnås 14 dager etter at dose 2 er satt.