Folkemøter og åpne kontordager

10. januar kl. 12.00-18.00: Åpent kontor på  kommunens servicetorg
15. januar kl. 18.00-20.00: Åpent folkemøte på Kulturhuset Banken (Kommuneplanens arealdel)
16. januar kl. 18.00-20.00: Åpent folkemøte på Kulturhuset Banken (Byplanen)
21. januar kl. 12.00-18.00: Åpent kontor på  kommunens servicetorg
29. januar kl. 18.00-20.00: Åpent folkemøte for Vingrom, Vingar og Saksumdalen på Vingrom samfunnshus
30. januar kl. 18.00-20.00: Åpent folkemøte for Søre Ål, Røyslimoen, Vårsetergrenda og Roterud på Åretta ungdomsskole
31. januar kl. 18.00-20.00: Åpent folkemøte for Rudsbygd, Fåberg og Jørstadmoen på Jørstadmoen skole OBS! NY DATO 31. JANUAR!
5. februar kl. 12.00-18.00: Åpent kontor på  kommunens servicetorg

Planene finner du her og på kommunens servicetorg.