Regjeringen har laget en veileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet, her er en kort oppsummering av innholdet:
• Valget kan gjennomføres.
• Ingen pålagt isolasjon eller i karantene kan være i de vanlige stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt.
• Det er valgt løsninger som skal sikre at vi kan holde god avstand i hele stemmeprosessen
• Vi skal sørge for godt renhold og god hygiene.
 
Det skal være trygt å stemme!
• Vakt utenfor valglokalene. Vakten skal veilede deg som velger i å holde avstand og ellers følge smittevernreglene.
• Håndsprit flere steder i lokalet.
• Det er pleksiglass rundt noen av valgmedarbeiderne.
• Vi vil passe på å ikke slippe inn for mange i valg-lokalet om gangen. Avstand er viktig!
• Tilstrebe at velgerne tilbringer minst mulig tid innendørs.
• Organisert flyten slik at du vil gå ut av valglokalet i en annen utgang en der du kom inn.
• Det må være fri passasje ved utgangsdørene. Vil du prate, må dette gjøres ute og i god avstand fra dørene.
• For de som ønsker det, vil det vil være tilgang til munnbind ved inngangen. 
 
Velgere med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse.
Symptomene på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Personer med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke stemme i ordinære valglokaler. De bør holde seg hjemme til allmenntilstanden er god og følge gjeldende anbefalinger for testing. Først når de føler seg friske og er feberfrie og et eventuelt testresultat er negativt, kan de stemme i ordinære valglokaler. Hvis de ikke har mulighet, eller tid, til å vente med å stemme, skal disse velgerne stemme på samme måte som velgere i karantene.
 
Å stemme hjemme på valgdagene.
Det er egne regler for deg som er i karantene eller pålagt isolasjon grunnet covid-19. Du kan ikke stemme i de ordinære valglokalene søndag 12. september eller mandag 13. september. 
Gjelder dette deg, og du er manntallsført i Lillehammer kommune, kan du søke valgstyret om hjemmestemming. 
Du kan søke ved å kontakte valgstyret på tlf 468 64 284 innen mandag 13. september kl 10.00.