Som en del av sykkelbysatsingen i Lillehammer kommune har gang- og sykkelvegen langs Gudbrandsdalsvegen blitt utbedret. Staten har gått inn med 55 millioner kroner for å bidra til å gjøre Lillehammer til en miljøvennlig og bærekraftig by. 

Samtidig som gang- og sykkelbyen har blitt utbedret har de eksisterende vann- og avløpsledningene mellom Skurva og Lillehammer helsehus blitt skiftet ut. 

Resultatet er en fin gang- og sykkeltrasé som er tryggere for myke trafikanter, gir bedre framkommelighet, i tillegg til at de nye vann- og avløpsledningene øker forsyningssikkerheten til abonnentene i området.

Arbeidene har vært et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Lillehammer kommune, i tillegg til at Innlandet fylkeskommune har oppgradert bussholdeplassene langs veien. 

Vi takker alle tålmodige trafikanter som har gått, syklet og kjørt omveier det siste året, og til alle beboere som har vært berørt av arbeidene!