Inngang vil være fra gangveg i nord, ved plantasjen, og fra parkeringsplassen. Gjenstående områder vil holdes avsperret en liten stund til, for at det nye gresset skal få satt seg skikkelig før det belastes. Vi ber i denne sammenhengen om at sådde arealer avsperret med bånd respekteres og at det ikke tråkkes innenfor disse.
Området har vært avstengt for å få på plass et nytt hovedledningsanlegg for vann og avløp.