Filmen følger tre personer med demens: Jan Ingvar Jørstad, Mildrid «Mimi» Mæhlum og Sigvald Tveit. De to førstnevnte tilbragte sin siste tid av livet på Lillehammer, i kommunens demensomsorgtilbud på Lillehammer helsehus og Gartherhagen bo- og servicesenter. Også miljøbehandlingsteamet i kommunen har vært mye involvert i både filmen og arbeidet med Jan og Mimi. 

Endelig klar

Ideen til filmen kom allerede i 2014/2015. Siden da har et filmteam fulgt Jan og Mimi, og deres pårørende, på veien før de kom til helsehuset og bo- og servicesenteret, og fram til de flyttet inn og fikk hjelp der. Nå er filmen endelig klar, etter utsettelse på grunn av koronapandemien.

Regissøren av filmen, Ragnhild Nøst Bergem, har vært med siden 2016. Hun har fulgt Jan, Mimi, Sigvald og deres pårørende i forbindelse med deres demenssykdom. Filmen viser et sterkt, virkelig og usminket bilde av hvordan det er å leve med demens, og hvordan det raskt kan utvikle seg.

Det sterke filmmiljøet på Lillehammer har vært involvert i produksjonen av filmen. I tillegg har regissør Nøst Bergem utdannet seg på Lillehammer, på dokumentarlinjen ved høgskolen. 

– Film alle bør se

I forkant av tirsdagens førpremiere holdt Camilla Vanebo, medprodusent og med i filmselskapet Herlig film og TV, tale hvor hun takket de medvirkende, pårørende og for støtten fra blant andre Lillehammer kommune.

Varaordfører Terje Rønning var også med i forkant av filmen for å gi en hilsen fra kommunen.

– Vi har stor respekt for dem som er med i filmen, familien deres og dere som har laget filmen. Dette er en film som er relevant å se for alle beslutningsnivåer i hele Norge, sa han.

Filmen har ordinær premiere på kino 17. september.