Nå har alle muligheten til å sette fra seg tomgods som kan pantes, istedenfor å kaste det direkte i søppelkassen. På den måten kan de som panter hente ut panten direkte fra panterørene og ikke lete gjennom søppelkassen.

Dette er en løsning for bedre håndtering av tomflasker og bokser i det offentlige rom, hvor alle som ønsker har mulighet til å ta med seg panten. Flere norske byer har allerede innført dette som et miljøtiltak, og nå er de også kommet til Lillehammer.

En stor andel av flasker og bokser som blir konsumert ute blir kastet med restavfall. Dette ikke er på grunn av mangel på vilje hos forbrukeren, men mangel på løsninger ved resirkuleringsstasjoner og søppelkasser. Vi håper de nye panterørene kan bidra til en mer verdig hverdag for de som panter, og sørge for at alt blir pantet. Kommunen ønsker dermed på en enkel måte å tilrettelegge for klimavennlige handlinger.

Les mer om "smartpant"-ordningen her.