Lillehammer kommune minner om hygieneråd og øvrige statlige anbefalinger afra Folkehelseinstituttet.