Brunlaug bru i Fåberg har dårlig bæreevne og er generelt slitt. Nå har Statens vegvesen bestemt at brua skal rustes opp for rundt 20 millioner kroner. Det er et omfattende arbeid som skal utføres, og brua må derfor stenges for all trafikk fra 14. mai. Stengningen vil påvirke bussrutene, spesielt bybussrue1 og skolerutene. Du kan lese mer om dette på nettsiden til Opplandstrafikk 

Brunlaug bru er nesten 100 år gammel og trenger omfattende vedlikehold. Blant annet skal dekket på så vel gangbanene som kjørebanen skiftes ut, og stålet i brua skal renses. Det blir nytt rekkverk på brua, og den skal overflatebehandles. Da må mye materiale fjernes, og det er ikke forsvarlig å ha trafikk på brua under vedlikeholdsarbeidet, melder Statens vegvesen.

Brunlaug bru er ikke kommunal vei, så spørsmål rundt stengningen må rettes til vegvesenet på firmapost-ost-oppland@vegvesen.no  eller til Opplandstrafikk på post@opplandstrafikk.no dersom henvendelsen gjelder kollektivtrafikken.

Omkjøring rundt Storhove
- Vi er klar over at dette blir tungvint for fotgjengere og syklister, sier byggeleder Anders Brenne i Statens vegvesen. – Dessverre må vi gjøre det slik for å ivareta sikkerheten til alle trafikantgrupper. Vi beklager at gående og syklende ikke kan krysse elva på dette punktet ei stund framover. For bilister tar det få minutter ekstra å kjøre rundt om Storhove, men for de som går eller sykler, kan dette være upraktisk.

Skoleelever som er avhengig av skolebuss, får tilbud om alternativ transport til skolen. Opplandstrafikk er varslet om at Brunlaug bru blir stengt og ser på konsekvensene for øvrige bussruter i området.

- Vi er opptatt av å skjerme miljøet i elva mens arbeidet pågår, sier Brenne. - Når vi skal rense stålet, blir brua dekket til, slik at vi kan samle opp alt avfallet fra denne prosessen.

 Arbeidet på Brunlaug bru vil vare til ut i oktober i år. Etter dette vil brua kunne klare seg i 20-30 år før nye, omfattende vedlikeholdstiltak må utføres.