-Vi oppfordrer alle til å svare, sier Marthe Torset i Lillehammer kommune. Torset leder arbeidet med en gatebruksplan for Lillehammer sentrum. - I arbeidet med gatebruksplanen trenger vi å vite hvordan trafikantgruppene ferdes i byen i dag, slik at vi får tilrettelagt gatenettet så flere velger å gå, sykle og reise kollektivt, sier prosjektlederen.

-I spørreundersøkelsen henvender vi oss til innbyggere og tilreisende i alle aldre. Målet er å få kunnskap om hvordan de bruker byen og hvordan de kommer seg dit. Vi ønsker også å få kartlagt folks handlemønster i sentrum. Det har betydning for hvordan vi planlegger og tilrettelegger gatenettet og adkomsten til sentrumsfunksjonene.

Samarbeid med høgskolen
I forbindelse med spørreundersøkelsen samarbeider Byutvikling Lillehammer med studenter ved Høgskolen i Innlandet. Studentene har undersøkelsen som sin prosjektoppgave, og vil være til stede i sentrum flere dager. Undersøkelsen vil også være tilgjengelig på nett, gjennom denne linken.

 -Det tar bare noen få minutter å svare på undersøkelsen, så vi håper flest mulig svarer. Det er viktige bidrag når vi skal utforme Lillehammer sentrum for framtida, sier Torset.

 

FAKTA

·         Utviklingen av gatebruksplanen for Lillehammer sentrum er et tiltak i Byutvikling Lillehammer, et samarbeidsprosjekt mellom Lillehammer kommune, Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Innlandet og Lillehammer næringsforening.

·         På lik linje med kommunens øvrige byutviklingsarbeid, har samarbeidspartene i Byutvikling Lillehammer et felles mål om å utvikle Lillehammer til en kompakt by med et levende og attraktivt sentrum, der det meste nås innen ti minutter fra Skysstasjonen og Storgata.

 

Et av hovedmålene i Byutvikling Lillehammer er at flere skal gå, sykle og kjøre kollektivt på daglige reiser.