Program:

• Velkommen ved Lillehammer Sentrum Drift.

• Storgatas historie v/ Kjell Marius Mathisen, Maihaugen, Lillehammer museum

• Informasjon om brannen i Storgt 81 v/brannsjef Knut Birger Bakken, Lillehammer Region brannvesen

• Brannsikringen, erfaringer med gjennomførte tiltak v/ Vegard Haugen, Rambøll AS

• Informasjon om brannvesenets prosjekt v/ Mattias Andersson, Lillehammer Region brannvesen

• Aktuelle tiltak framover v/brannsikringsgruppa

• Tilskuddsmuligheter v/ brannsikringsgruppa

• Spørsmål og diskusjon


Kaffe og noe å bite i serveres fra kl. 07:45.

Velkommen!