De evakuerte får bistand fra Lillehammer kommune. Ordfører Espen Granberg Johnsen er lettet over at alle personer kom seg ut av bygget i tide, og at det etter forholdende står bra til med de evakuerte. - Brannvesenet har gjort en formidabel innsats, understreker ordføreren.

Unngikk spredning
Store deler av bygget i Storgata 81 er totalskadet, og en stund var det også stor fare for at brannen skulle spre seg til omkringliggende trehusbebyggelse. Det er foreløpig uvisst hva som er årsaken til brannen.