Miljøpartiet De Grønne fremmet interpellasjonen i kommunestyret, og ordfører Ingunn Trosholmen kunne ikke vært mer enig: - Atomvåpen utgjør en latent trussel mot hele menneskehetens eksistens, og det er uakseptabelt at arbeidet for nedrusting og ikke-spredning nærmest har stoppet opp, leste  ordføreren fra sitt svar på interpellasjonen. 

FNs atomvåpenforbud ble vedtatt av 122 land i 2017. Norge har så langt valgt å stå utenfor denne avtalen.