Avtalen erstatter tidligere avtale inngått med Studentsamskipnaden i Oppland og Usbl Eiendom Lillehammer AS, vedtatt av Lillehammer formannskap 3. september 2013.Avtalen gjelder fordeling av kostnadene med opparbeiding av fortau og parkeringsplasser langs Birkebeinervegen fra Sigrid Undsetsveg til krysset med tverrløypa.Partene er enige om å bære hver sin halvpart av kostnadene.

Frist for uttalelse:  31. juli.2017.

Kontaktperson Nils Kristian Nordlien, 
 mob 971 41 827