I forbindelse med at alle barnehagene i Lillehammer er stengt, har vi fått henvendelser vedrørende betaling av barnehageplass. Når det gjelder de kommunale barnehagene, vil faktura for april 2020 gå som normalt. En eventuell refusjon vil komme på en av de påfølgende fakturaene (mai/juni), men dette er foreløpig uavklart. Lillehammer kommune kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har en avklaring.