Pasientens hovedpårørende har førsteprioritet, men det er åpent for at tre personer kan være på besøk samtidig. Besøkene varer vanligvis i en halv time, men dersom det er ledig kapasitet, legges det til rette for flere besøk. I de tilfellene hvor det er særlige grunner for det, gjøres det også særskilte vurderinger og tilrettelegginger.

Ta kontakt med servicesenteret for helse og omsorg mandag til fredag mellom klokka 08.00-11.00 og 12.30-15.00 for å avtale besøk. Telefonnummeret er 61 24 86 00.