Kommunen har tilgang på mye vann, og de fleste av innbyggerne i Lillehammer er tilknyttet det offentlige vann- og avløpsnettet. Men om lag 10% av kommunens befolkning har privat vannforsyning, og som følge av den varme våren og sommeren kan noen oppleve at deres private brønn tørker ut. Dersom det skulle skje, har Lillehammer kommune følgende beredskap for å sikre vannforsyninger til innbyggerne:

Muligheter for henting av vann:
Husstander med privat brønn har ansvar for egen vannforsyning. Men dersom problemet med tomme brønner blir omfattende, vil kommunen ved behov kunne åpne vannposter flere steder i byen. Ved vannpostene vil privatpersoner kunne hente vann til egen husholdning.

I kommunens vannkiosk i Sannom, i området mellom Marchè og Mekonomen, kan bønder og næringsdrivende hente vann i større tanker og tankbiler. Det er nødvendig med nøkkel for å ta ut vann fra kiosken. Ta kontakt på vakttelefon 415 65 440 for å avtale henting av nøkkel. Du kan lese mer om vannkiosken her 

Innbyggere som ikke klarer å hente vann selv:
Å sikre liv og helse for mennesker og dyr ved en evt. vannmangel er kommunens førsteprioritet. Hjemmetjenesten holder oversikt over sine brukere og vil ta med vannforsyninger til de som evt. har behov for det.

Øvrige innbyggere som trenger vann og av helsemessige årsaker ikke er i stand til å hente dette selv kan ta kontakt med Servicetorget på tlf. 61 05 05 00.


Fylling av brønner / tilkjøring av vann:
Brannvesenet kan kontaktes på 61 05 05 00 for hjelp til å fylle brønner eller større anlegg. Denne tjenesten må man påregne blir fakturert.

Det finnes også private aktører som kan kontaktes for å bistå med fylling av brønner og utkjøring av vann, deriblant Oppland Miljøteknikk, tlf. 61 22 95 50.

Andre firmaer som tilbyr slike tjenester kan ta kontakt på tlf. 61 05 05 00 eller postmottak@lillehammer.kommune.no for å få lagt ut sin kontaktinformasjon her.