En plen som ikke blir vanna blir også mere robust, da røttene søker dypere.

Misfarget vann
Ved høyt vannforbruk kan drikkevannet misfarges. Når vannforbruket øker og vannstrømmen blir kraftigere, løsner avsetninger av grunnstoffet mangan fra innsiden av rørene og dette setter farge på vannet som kommer ut av springen.

Driftsovervåkningen viser en dobling av vannforbruket på fine sommerdager, noe som utfordrer både drikkevannskvaliteten vår og brannvannskapasiteten. Det er derfor til stor nytte for alle i Lillehammer at vi begrenser hagevanninga.