Fødselsoverskudd, netto innflytting og netto innvandring, som er de tre nøkkeltallene som bestemmer folketallsutviklingen er vist i oversikten under. I 4. kvartal var netto tilflytting den sterkeste driveren for befolkningsutviklingen.