Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barselgrupper

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet på helsestasjonen. Senere må foreldrene ta initiativ til videre samlinger. Her kan dere dele erfaringer fra fødsel, barsels- og spedbarnstid, blant annet

  • amming
  • barnestell
  • kosthold
  • barnets utvikling
  • ulykkesforebygging
  • samliv

Helsesykepleier kan gi råd og veiledning dersom dere ønsker det. Barna er selvfølgelig også med på samlingene.

Målgruppe

Nybakte foreldre

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en måte kommunen velger å gi veiledning til denne gruppen på, men er ikke en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester og § 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7 Klage

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født,  blir du kontaktet av helsestasjonen, som vil gi deg tilbud om å delta i barselgruppe. Du kan også selv ta kontakt med helsestasjonen.

Telefontid kl 08.00 - kl. 11.30 og 13.00 - 15.00

Helsestasjonen er åpent alle dager fra kl 08.00 - 15.00

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Lillehammer helsestasjon
Telefon:61221770
Epost:postmottak@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Bryggerigata 1 2609 LILLEHAMMER

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-02-22 12:18
Gyldig fra2017-01-12
Gyldig til2018-01-31