Barn i alderen 5–11 år har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt ved sykehus etter å ha blitt smittet med koronavirus. Dette gjelder også barn med alvorlig grunnsykdom. Men de kan likevel ha nytte av den beskyttelsen som koronavaksinen gir, og det kan også bidra til at de lettere kan delta på skole og i aktiviteter. 
Det kan i tillegg være at friske barn som er nærkontakter til familier med svært alvorlig sykdom, kan få tilbud om koronavaksine. Dette vurderes av fastlege.

Grunnsykdommer hos 5-11-åringer som kan utløse tilbud om koronavasine
• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon).
• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år.
• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift.
• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon.
• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon.
• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»).
• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året).
• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.


Identifisering av barn som trenger vaksinen
Foreldre/foresatte som mener at sitt barn bør få tilbud om barnevaksinering kan kontakte barnets fastlege eller behandlende barnelege. Legen kan i samråd med foreldre/foresatte melde barnet inn for vaksinasjon. Eventuelt kan foreldre/foresatte motta et dokument på behovet og selv ta kontakt til vaksinasjonssted for å bestille time.

Barneleger skal også på eget inititativ informere forelderene om behvovet for vaksinering. På Lillehammer har mange barneleger tatt direkte kontakt med vaksineteamet som igjen formidler time til foreldrene.