Mjøsa er imidlertid fortsatt flomstor, og det er sterke strømninger i vannet. Sikten er blitt noe bedre enn den var rundt flomtoppen. Det er ellers kun disse to badeplassene det er tatt prøver av foreløpig.