– Dersom vi lykkes er ambisjonen å få til enda flere partnerskap som dette, sier Sissel Aarak, programsjef  SOS-barnebyer. Hun understreker at forebygging og tidlig innsats hos de yngste er helt avgjørende for det enkelte barn og samfunnet som helhet. – Vi gleder oss til å samarbeide med Lillehammer for å gjøre dette på best mulig måte slik at enda flere barn får en god start på livet, sier Aarak.
SOS-barnebyer har i 70 år jobbet med å gi barn over hele verden god omsorg, og har de siste årene også hatt prosjekter i Norge.  

Modell for andre kommuner
Innovasjonssamarbeidet med Lillehammer kommune er unikt i nasjonal sammenheng. Kommunen og SOS-barnebyer drar veksel på hverandres kunnskap; Lillehammer får kompetanse og nettverk til å tenke nytt i oppdaget med å ta vare på barn og unge som trenger bistand. Samtidig får SOS-barnebyer bedre muligheter til å utvikle sitt nasjonale og internasjonale arbeid.

– En god barndom skal vare hele livet, og forhåpentligvis kan vi nå gjøre en forskjell slik at barn som mangler grunnleggende stabilitet i livet sitt får det bedre, sier ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen. Hun understreker at lokale behov skal være styrende for utviklingsarbeidet som nå skal i gang.

SOS-barnebyer har flere samarbeid med ulike kommuner i Norge, men dette er første gang organisasjonen inngår et partnerskap på denne måten.